W A R S Z T A T Y__K O M I K S O W E

Prowadzimy warsztaty komiksowe dla dzieci i młodzieży, które odbywają się cyklicznie w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach.

W ramach warsztatów z tworzenia komiksów uczymy jak napisać scenariusz, wykonać storyboardy a później plansze komiksu (w zależności od potrzeb również z obróbką cyfrową plansz komiksowych).

 

 

Antologia powarsztatowa

Na uwagę zasługuje Powarsztatowa Antologia Komiksowa uczestników naszych warsztatów wydana przez Miejski Ośrodek Kultury w Żorach dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Warsztaty i antologia były częścią projektu ANIMACJA-KREACJA. Międzypokoleniowy warsztat animacyjno-komiksowy. Antologię możecie zobaczyć i przeczytać na stronie mok.e-kultura.zory.pl O Antologii piszą również na Aleja Komiksu

Kolejna publikacja- Antologia prac uczestników warsztatów komiksowych, wydana przez Miejski Ośrodek Kultury w Żorach.