Czasopisma

 

ELAMED – karty tytułowe do artykułów opublikowane w katalogu Ogólnopolski Przegląd Medyczny w 2000 roku

 

           002          003          004

 

NOWA FANTASTYKA –  ilustracje do opowiadań wykonane dla czasopisma Nowa Fantastyka 2004-2005